ترامپ ثروت ابتدایی خود را از پدرش فرد ترامپ به ارث گرفته بود. پدر وی یک بساز بفروش در شهر نیویورک بود که با دریافت وام از دولت برای مردم کم درآمد خانه می ساخت.

ترامپ

پدر وی با گرفتن یک وام ده میلیون دلاری از اداره ی فدرال آمریکا به منظور ساخت خانه برای افراد کم درآمد کارش را ادامه داد پس از اتمام پروژه یک میلیون دلار برای پدر او از این مبلغ باقی ماند.

به گفته وی هیچ اشکالی ندارد که از اشتباهات دولت در تخمین هزینه ی ساخت استفاده کرد و از آن استفاده کرد.

اما دونالد ترامپ نیز به اندازه ی پدرش باهوش بود که بفهمد باید راه پدر را دنبال کند به همین دلیل وی جا پای پدر گذاشت و شروع به دریافت وام نمود ولی به گفته ی وی قبل از اینکه دستش به ماشین چاپ پولی که پدرش کشف کرده بود برسد دولت تزریق پول و دادن وام را به طور کامل قطع کرد.

ولی نیز برای حل این مشکل به ایجاد رابطه با سیاستمداران پرداخت تا از این روش بتواند مجوزهای لازم را کسب کند.